Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lekcijas DSP un MSP studentiem LU Humanitāro zinātņu fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.12.2017

Projekta pētnieki lasīs lekcijas LU HZF DSP un MSP studentiem. Visas lekcijas ir sagatavotas NFI/R/2014/061 projekta “Gender, Power and Culture: Diversity and Interactions in Latvia and Norway/ Dzimusocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes” ietvaros.

 

Lekciju saraksts:

Bioloģiskā reprodukcija un sievietes sociālais statuss: Mēdejas motīvanalīze (prof. Ojārs Lāms).

28.novembrī (plkst. 18.15)

 

Akadēmiskā feministika un dzimumsocialitātes (gender) studijas starpkultūru komunikācijā: kopīgu valodu meklējot (prof. Ausma Cimdiņa).

5. decembrī (plkst. 18.15)

 

Latviešu rakstnieču autobiogrāfiskie vēstījumi: sociālās lomas un identitāte feminisma skatījumā (filoloģijas doktore Zita Kārkla)

26. aprīlī (plkst.18:15) 

 

Female Bildungsroman. Latvian Novels of the 1920s-1930s: Comparative Perspective (filoloģijas doktore Anastasija Vedela) Prezentācija

26. aprīlī (plkst. 20:00) 

 

Sievietes konstruēšana vīrieša rakstītajā tekstā: literārais un sociālais konteksts 19., 20.gs. mijā (filoloģijas doktore Eva Eglāja-Kristsone)

27. aprīlī (plkst.18.15)