Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta noslēguma atklātais seminars
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.04.2017

Pētījumu projekta

“Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” un Stipendiju projekta “Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās” noslēguma atklātais seminars

 

2017. gada 25. aprīlī plkst. 13.30 Rīgā, Eiropas mājā, Kamīnzālē, Aspazijas bulvārī 28

 

The final open seminar for the Research project Nr. NFI/R/2014/061

"Gender, Culture and Power: Diversity and Interaction in Latvia and Norway" and a Scholarship project Nr.EEZ/NFI/S/2015/022 “Mobility in Language, Culture and Gender Studies”

 

13.30 Reģistrācija/Registration

 

13.50-14.00 Atklāšana/Opening. LU Zinātnes departamenta direktora Justa Dimanta uzruna/Address by Head of the Science Department of the University of Latvia Justs Dimants

 

14.00-15.10 Projekta aktualitāte, būtība un ilgtspēja/Project substance, organization and sustainability (Moderators Juris Šteinbergs)

 

14.00-14.10 Pētījumu projekts “Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā”: struktūra, organizācija, mērķi un galvenie uzdevumi/"Gender, Culture and Power: Diversity and Interaction in Latvia and Norway": Structure, Organization and Overall Objective (Ausma Cimdiņa)

14.10-14.20 Tematiskā grupa/WPl: Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā/History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia (Ojārs Lāms)

14.20-14.30 Tematiskā grupa/WP2: Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti Norvēģijā/Gender, Literature, Politics, and Women's Texts in Norway (Jorunn Økland)

14.30-14.40 Tematiskā grupa/WP3: Dzimums, valstiskums un etniskās/nacionālās minoritātes/Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities (Angelika Juško-Štekele)

14.40-14.50 Tematiskā grupa/WP4: Postokoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās/Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies (Deniss Hanovs)

14.50-15.00 Socioloģiskās aptaujas par dzimumu līdztiesības izpratni Latvijā galvenie rezultāti/Results of qualitative and quantitative polls (Vladislavs Volkovs)

15.00-15.10 Rekomendācijas Eiropas dzimumlīdztiesības politikas pilnveidošanai Latvijā/A set of recommendations for State level decision makers (Maija Kūle)

 

15.10-15.50 Kafijas pauze  

 

15.50-17.00 Projekta dalībnieki “apaļā galda” diskusijā ar sabiedrības pārstāvjiem/ Round-table discussion (Moderators Jurijs Šteinbergs)

 

15.50-16.20 Piedalās pētījuma projekta izpildītāji/Participation of the project researchers and experts: Ausma Cimdiņa, Jorunn Økland, Deniss Hanovs, Angelika Jušķo-Štekele, Ella Buceniece, Maija Kūle, Nataļja Šroma, Vladislavs Volkovs, Ojārs Lāms, Ludmila Sproģe, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Zita Kārkla, Iveta Narodovska, Valdis Tēraudkalns,Sigita Kušnere, Anna Auziņa, Dace Strelēvica- Ošiņa, Anastasija Vedela.

 

16.20-16.50 Sinerģija ar Stipendijas aktivitāti/Synergy with the Scholarship Activity. Stipendijas projekta dalībnieku pieredzes stāsti par studijām un pētniecību Norvēģijā un Īslandē/ Discussion with the participants of the Scholarship mobilities to Norway and Iceland

Piedalās Stipendijas projekta dalībnieki/Participants of the Scholarship project

Akadēmiskais personāls/Academic staff:

Ausma Cimdiņa (Centre for Gender Research, University of Oslo); Signe Mežinska un Aivita Putniņa (Institute of Health and Society, University of Oslo); Ilze Lokmane un Andra Kalnača (The Arctic University of Norway, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (Tromso); Agnese Haijima un Leons Taivans (School of Humanities, Faculty of Foreign Languages, Literature and Linguistics, University of Iceland)

Studenti/Students:

Anna Auziņa, Jānis Ozoloņš, Diāna Raugule, Krista Anna Belševica (Centre for Gender Research, University of Oslo); Daira Vēvere, Sintija Kampāne (UiT The Arctic University of Norway, Tromso).

 

 

16.50-17.00 Noslēgums/Closing