Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Akadēmiskais feminisms: literatūrfilozofiskie aspekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.03.2016

Vada  A. Cimdiņa, N. Šroma

 

16. martā

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas Āzijas lasītava

Visvalža ielā 4a.  Reģistrācija no plkst. 12.15, darba valoda latviešu un angļu

 

Sekcija sagatavota, saņemot finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gadam saskaņā ar projektu „Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway” (Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes), līguma Nr. NFI/R/2014/061   

 

 

Sēde I  (plkst.12.30-13.30)

Ausma Cimdiņa

Latviešu rakstniecība starpkultūru komunikācijā: Norvēģijas finansu instrumenta izaicinājums

Ella Buceniece

Aktuālie mūsdienu feminisma profili: teorijā un Latvijas kultūrā

Maija Kūle

Dzimumsocialitāte un nacionālā identitāte: filozofisks skatījums

 

Kafija. Rakstu krājuma “Dzimums, literārā konvencija un jaunrade / Gender, Literary Convention and Creativity” prezentācija (209.telpā).

 

Sēde II (plkst. 14.30- 16.00)

A. Temkina

Gender Studies in Russia: From Liberal to Conservative Turn

Dzimumsocialitātes studijas Krievijā: pagrieziens no liberālisma uz konservatīvismu

Nataļja Šroma, Anastasija Vedela

Being a Woman/Becoming a Woman: Initiation in the Women Prose of Latvia in the

1920s-30s

Būt sievietei/Kļūt par sievieti: Iniciācija Latvijas 20.gs. 20.-30.gadu sieviešu prozā

Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska

Sieviešu epistolāro tekstu īpatnības

RūdolfsKristbergs

Sieviešu tēlu tipoloģija Aspazijas lugā “Zaudētas tiesības”