Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

 

Seminar Gender and Feminist Research Methodology

Seminārs “Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss”

(Room 124, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601, Latvia)

 

11th of February, 2016

 

12.30–13.30 Arrival of the participants

 

14.00 Presentation of Rezekne Academy of Technologies (RTA rector Edmunds Teirumnieks)

 

15.00–15.30 Lunch

 

15.3017.00 Moderator: Ilga Šuplinska

Publicity Event, inviting the representatives of the local community, NGO’s and mass media

Projekta prezentācija visiem interesentiem, īpaši aicināti reģiona plašasaziņas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji

 

Opening (RTA rector Edmunds Teirumnieks)

Ievadvārdi (RTA rektors Edmunds Teirumnieks)

 

Project “Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway”: project goals, tasks and current progress /“Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes”: projekta mērķi un pirmās iestrādes (Ausma Cimdiņa, Latvijas Universitāte)

 

History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia/Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā (1. aktivitāte, Maija Kūle, Latvijas Universitāte)

 

Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts (WP 2, Jorunn Økland, Centre for Gender Research of the University of Oslo)/ Dzimumsocialitāte, literatūra, politika un sieviešu teksti (2. Aktivitāte, JorunnØkland, Dzimusocialitātespētījumucentrs,Oslo Universitāte)

 

Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities/Dzimumsocialitāte, valsts stiprināšana un etniskās/ nacionālās minoritātes (3. aktivitāte, Ilga Šuplinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

 

Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies/ Postkoloniālais diskurssdzimtes, kultūras un sabiedrības studijās (4. aktivitāte, Deniss Hanovs, Latvijas Universitāte)

 

Press conference and coffee break (16.30–17.30)

 

Preses conference un kafija (16.30–17.30)

 

17.3018.30 (Room 121) Moderator: Anastasija Vedela

Investigation of the project, problems and solutions, risk mitigation plan, correction of outputs and outcomes, work of each WP. First provisional outcomes, publications in progress and their content, brief reports by WP’s key researchers and experts.

 

19.3021.00 Dinner (GORS, The Embassy of Latgale, Rēzekne, Pils iela 4, LV 4601)

 

 

12th of February, 2016

 

10.0012.00 (Room 121) Moderators: Jorunn Økland and Amund Rake Hoffart

Part 1: Cultural Feminism:

Emil Nicklas Johnsen: “Life tension: Hulda Garborg, vitalism and feminism in early 20th century Norway”

Part 2: Terminology and methodology:

Amund Rake Hoffart: Presentation of the Norwegian Terminology project, with sample terms

Nataļja Šroma“Representations of Women in Literature, Madonna”

Angelika Juško-Štekele “Initiation: definitions and functionality”

Pauls Daija “Orientalism (gender/feminist)”

Discussion about terminology and methodology

 

12.00–12.30 Coffee break

 

12.3014.00 (Room 121) Moderators: Ausma Cimdiņa and Eva Eglāja

Vladislavs Volkovs “Influence of Culture Stereotypes and the Social Thought on Formation and Comprehension of Gender and Ethnic Identity”

Ilga Šuplinska“Questionnaire “Festivities [and Holidays] in My Life””

Discussion about methodology and the content of quantitative and qualitative questionnaires

 

14.00–15.00 Lunch

 

15.0016.00

Meeting of the Project Council. Publication quality control. Planning and approval of the further activities directed at publicity and dissemination of the project results.

 

16:0017.00 Summary of the seminar, coffee

 

17.15 Departure