Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sinerģija ar Stipendijas projektu "Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.11.2016
Doktorante Anna Auziņa Dzimumsocialitātes pētījumu centrā Oslo Universitātē.

Tiek īstenota sinerģija ar Stipendijas aktivitāti (“Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās”): akadēmiskā personāla mobilitāte uz Oslo Universitāti un Islandes Universitāti; doktorantu mobilitātes programmas sagatavošana uz Oslo Universitāti. Sinerģijas rezultāti tika integrēti Latvijas Universitātes, Humanitāru zinātņu fakultātes studiju kursos (“Dzimumsocialitāte literatūrā: feminisma diskurss” (A. Cimdiņa) un “Sociolingvistika” (I. Druviete)).

Ir notikusi studentu mobilitāte uz Oslo Universitātes Dzimumsocialitātes pētījumu centru (A.Auziņa). Sinerģijas rezultāti un Norvēģijas kolēģu pieredze ir integrēta promocijas darba izstrādē un projekta pētījumos (glosārija šķirkļi).